Νέα physics + Animation στο SouzaSim Drag Race

Διαθέσιμο στην εκδοσή 1.1.7+